نبني مجتمع مشترك لليهود والعرب في اسرائيل
בונים חברה משותפת ליהודים וערבים בישראל
Building a Shared Society for Jews and Arabs in Israel
תרומה تبرع

ברוכים הבאים ליוזמות אברהם

'יוזמות אברהם' הוא ארגון משותף ליהודים וערבים-פלסטינים בישראל במטרה לקדם שילוב ושוויון למען חברה משגשגת, בטוחה וצודקת.

'مبادرات إبراهيم' هي منظمة مشتركة لليهود والعرب الفلسطينيين في اسرائيل بهدف تعزيز الدمج والمساواة من أجل مجتمع مزدهر وآمن وعادل في اسرائيل.

התגברותן של תופעות הפשיעה והאלימות בחברה הערבית בישראל שברה שיאים בשנים האחרונות, ועקב כך ננקטו פעולות ונקבעו החלטות ממשלה. ההחלטה העיקרית – החלטת הממשלה 549 – התקבלה באוקטובר 2021. ההחלטה מתווה תוכנית חומש הכוללת פעולות רבות ותוכניות ארוכות-טווח בכמה משרדי ממשלה, ונקבעו מנגנונים אחדים לתכלול ההחלטה ולפיקוח עליה.

דוח הביניים הוא חלק מפרויקט המעקב של ארגון יוזמות אברהם ושל המרכז להעצמת האזרח אחר ההחלטה, המציג ההתקדמות ביישום ההחלטה על מרכיביה השונים. אלה עיקריו.

הדוח עוקב אחר יישום סעיפי החלטה מספר 549 כדי לשרטט תמונת ביצוע עדכנית ומפורטת לשנת 2024. מהדוח עולה כי יישום ההחלטה הוא חלקי בלבד. בחלק ממרכיבי התוכנית חלה התקדמות ממשית והושגו היעדים שהוצבו, אך במרכיבים רבים אין התקדמות כלל או אין התקדמות מספקת במידה ההולמת תוכנית חומש שמחצית מתקופת יישומה כבר חלפה. בחלק מהמרכיבים לא התקבל דיווח על יישום, ובאופן כללי נראה שלא מתנהל דיווח שוטף בחלק ממשרדי הממשלה. התנהלות זו מעידה על תפקוד לקוי של המשרדים והיא מציבה חסם בפני יישום ההחלטה.

חסמים

 • היעדר תיאום וסנכרון בין גורמי הממשל השונים הקושרים להחלטה, התכנסותם הקבועה ועבודתם המשותפת.
 • קושי בגיוס כוח אדם ליישום ההחלטה. משרדי הממשלה והרשויות המקומיות מתקשות לגייס עובדים סוציאליים, שוטרים, חוקרים ובעלי תפקידים נוספים, ותקנים רבים שהוקצו למימוש ההחלטה נותרו לא מאוישים, מה שמקשה מאוד לקדם את התוכניות ולהגיע ליעדים שהוצבו.
 • פעילות הרשויות המקומיות הערביות. שיתוף הפעולה בין המשרדים לבין הרשויות המקומיות אינו מספק, ולעיתים תפקוד הרשויות לקוי. זוהי סוגיה חוזרת שהיה על מתכנני התוכנית להידרש לה מראש כדי לעקוף חסמים ברשויות המקומיות.
 • שינויים תכופים במדיניות עקב חוסר היציבות הפוליטי בישראל בשנים האחרונות וחילופי הממשלות בישראל, ובשל מצב החירום אליו נקלעה מדינת ישראל במלחמת ״חרבות ברזל״. אף על פי שחל על החלטות ממשלה דין רציפות, מידת ואופן יישומן מושפעים בפועל משינויים במדיניות הממשלתית המובילים לשינויים בהקצאת המשאבים ובסדרי העדיפויות. כמו כן, תעדוף הנושא על ידי הממשלה משפיע על יכולתו של הדרג המקצועי במשרדי הממשלה ליישם את החלטות הממשלה, באמצעות מתן כלים וסמכויות והתרת חסמים. כאשר הדרג הפוליטי רואה חשיבות להחלטה או לתוכנית ממשלתית, הוא מתעדף אותן ודואג לתקצובן. במקרה של החלטה 549, קיימים מספר ביטויים לכך שבתקופת הממשלה השלושים ושבע קידום ההחלטה על כל מרכיביה נעדר תיעדוף מספק.

 

מאפשרים

 • התקבלות ההחלטה בעבודה מקצועית ששילבה גורמים בחברה הערבית בישראל ובהנהגתה, ובהם ועד ראשי הרשויות, ארגוני חברה אזרחית, אנשי חינוך וחוקרים מהחברה הערבית. העבודה המשותפת עם החברה הערבית ולא מעל לראשה חשובה מאוד ליצירת אמון ותורמת למידת הרלוונטיות של מרכיבי ההחלטה לבעיות החברה הערבית.

 

להלן המלצות יוזמות אברהם. יישום המלצות אלה נדרש כדי להבטיח יישום אפקטיבי ומלא יותר של ההחלטה בתקופה שנותרה:

 1. כוח אדם: הכשרות ייעודיות למגוון התפקידים שבהם יש מחסור בכוח אדם. בעת הזאת יש תקציב לא מנוצל עקב הקושי בגיוס כוח אדם.
 2. תיקון וייעול מנגנוני הניהול, המעקב והבקרה של החלטת הממשלה: יש לכנס את כלל הגורמים המעורבים בנושא, לקיים פגישות תכופות של צוות העל ולנהל דיווח מסודר, מקצועי ומחייב יותר מצד משרדי הממשלה. לצורך כך יש להעניק לגורם המתכלל סמכויות בעלות תוקף ולשלבו בצוות העל, כך שיוכל לו לחייב את משרדי הממשלה לתת דין וחשבון על יישום מרכיבי התוכנית שבאחריותם.
 3. שקיפות: על משרדי הממשלה לדווח לציבור הרחב בעקיבות ובשקיפות על פעילותם ועל מידת העמידה ביעדים שהוצבו. יתרה מכך, בכל הנוגע לתוכניות ולהחלטות הממשלה האמורות לשרת את החברה הערבית, ובמיוחד בתחום המאבק בפשיעה, על הפרסומים לפנות באופן מותאם אל קהל היעד, בשפה הערבית. דיווח שקוף ומהימן משמש אמצעי להגברת תחושת האמון, המעורבות והשותפות.
 4. ביצוע מחקרים מלווים למרכיבי ההחלטה: כדי להבין לעומקן את השפעות ההחלטה יש לבצע הערכה של מרכיביה. כך ניתן יהיה להראות את הישגי ההחלטה וללמוד לגבי הפעלת תוכניות דומות בעתיד.
 5. חקיקה: על הממשלה לפעול לקידום כל הצעות החוק הנוגעות להחלטת הממשלה ולשקול ביצועם של תיקוני חקיקה נוספים לשיפור האכיפה, לפענוח פשעים ולחיזוק המאבק בארגוני הפשיעה.
 6. מעבר למצב חירום: לאור מצב החירום בחברה הערבית בשל השתוללות הפשיעה, על ממשלת ישראל להציב את הטיפול בבעיית הפשיעה כיעד אסטרטגי, להרחיב את מגוון הכלים שברשותה, ולפעול ליישום מרכיבי ההחלטה בהקדם האפשרי כדי לשמור על חיי אדם.

 

 

הדו"ח הופק בשיתוף:

עוד בנושא זה

Silence is Golden