نبني مجتمع مشترك لليهود والعرب في اسرائيل
בונים חברה משותפת ליהודים וערבים בישראל
Building a Shared Society for Jews and Arabs in Israel
תרומה تبرع

ברוכים הבאים ליוזמות אברהם

'יוזמות אברהם' הוא ארגון משותף ליהודים וערבים-פלסטינים בישראל במטרה לקדם שילוב ושוויון למען חברה משגשגת, בטוחה וצודקת.

'مبادرات إبراهيم' هي منظمة مشتركة لليهود والعرب الفلسطينيين في اسرائيل بهدف تعزيز الدمج والمساواة من أجل مجتمع مزدهر وآمن وعادل في اسرائيل.

מאז טבח השבעה באוקטובר והמלחמה בעקבותיו, חלה הקצנה בעמדותיהם של הציבור היהודי והציבור הערבי. מסקר שנערך ביוזמת ארגון גבעת חביבה על-ידי חברת מדגם, עולה כי 63% מהציבור היהודי לא נותן אמון ברוב הערבים אזרחי ישראל (34% אכן נותנים אמון), ואילו 29% מהציבור הערבי לא נותן אמון ביהודים בישראל (לעומת 50% שנותנים אמון). 72% מהציבור היהודי ו-50% מהציבור הערבי פסימיים לגבי חיים בשותפות.

ההקצנה בעמדותיהם של מורים ותלמידים מחייבת סיוע וליווי של אנשי ונשות חינוך. בתי ספר רבים חוששים מעיסוק בנושא ונמנעים ממנו, גם בחדרי המורים. חוסר ההתמודדות מחלחל גם אל הכיתות, למפגש של התלמידים עם מורות ומורים שאין ברשותם כלים מתאימים לענות, רגשית וחינוכית, לשאלות הקשות שעולות. מצב זה עלול לקבע את העמדות הקיצוניות בקרב התלמידים. במקביל, צוותי החינוך בחברה הערבית חוששים מאוד להתבטא ולהביע עמדות ורגשות ביחס למלחמה ולמצב הכללי. הם חשים מאוימים ונרדפים, ולפיכך נאלמים אל מול קהילותיהם ותלמידיהם.[1]

ככלל, דווקא ברגעים שבהם הוא נדרש יותר מתמיד, החינוך לשלום ולחיים משותפים נזנח, כמו גם החינוך לאזרחות ודמוקרטיה. במקומות שבהם יש ממשק בין אנשי חינוך יהודים וערבים ישנו קושי מיוחד ומדאיג, הדורש מענה דחוף. כארגון משותף הפועל מול אנשי חינוך גם בימי שגרה, פיתחנו תכנים לסיוע, אולם ישנו צורך בהול בהובלה של הנושא על-ידי משרד החינוך.

ההימנעות מההתמודדות עם ההקצנה במערכת החינוך תגבה מחיר כבד מהחברה הישראלית ועלולות להיות לה השלכות קשות וארוכות טווח.

במצב הזה נחוצה הובלה חינוכית שתוביל את אנשי ונשות החינוך ותסייע להם לנהל שיח מורכב בנושאים הרגישים שעל הפרק, ראשית בתוך חדרי המורים ובהמשך עם התלמידות והתלמידים. זו העת לתת תקווה לחיים משותפים, לחזק את תחושת השייכות, האחריות ההדדית.

המלצותינו:

  • יש לגבש תוכנית מותאמת לעת הזו, בהובלת משרד החינוך, על-מנת לחזק את המורים ולהעניק להם כלים שיאפשרו להם ולתלמידים לקיים דיאלוג בנושאים מורכבים ורגישים. כחלק מכך, אנו מציעים לבסס את התוכנית על סקר עמדות התלמידים והמורים. מהלך כזה יאפשר הובלה של מערכת החינוך כולה לכיוון הגשמת המטרה של חוזר מנכ"ל חיים בשותפות, שפורסם בנובמבר 2022, ובו, בין היתר, נקבע כי "אנשי החינוך יראו בחינוך לחיים בשותפות וחינוך נגד גזענות חלק מרכזי מתפקידם, ויהיו בעלי תחושת מסוגלות, מיומנויות וכלים מעשיים למילוי תפקיד זה". נציין כי אנו עובדים על סקר כזה ונשמח לשתף את ממצאיו עם כל הגורמים הרלוונטיים.
  • במקביל, ומפאת הצורך בפעולות דחופות עד גיבושה של תוכנית כזו, אנו מציעים את הפעולות הבאות, אשר יתקיימו בכלל המחוזות ברחבי הארץ:
  1. לערוך סדנאות בליווי אנשי מקצוע לתמיכה ועיבוד רגשות, תפיסות ועמדות.
  2. להכיר את החוויה ונקודת המבט של האוכלוסייה האחרת, בין היתר באמצעות מפגשים עם פעילים בולטים (מהחברה היהודית לבתי-ספר ערביים, ולהיפך).
  3. לתת כלים ולבנות מערכי שיעור לניהול שיח מורכב ומכיל בכיתות על האירועים והמלחמה.
  4. להפגיש מורים ותלמידי תיכון עם פעילים למען חברה משותפת משתי החברות.

האפקטיביות של פעולות אלה להפחתת דעות קדומות ופחד מוכחת, והן יכולות לשמש כמענה ראשוני ומיידי יעיל, עד ליצירת מתווה חינוכי להתמודדות מקיפה של מערכת החינוך כולה עם ההשלכות הקשות של זוועות השבעה באוקטובר והמלחמה שבעקבותיהן בכל הנוגע ליחסי יהודים-ערבים בישראל.

[1] הצעת החוק פיקוח על בתי ספר (תיקון – איסור העסקת מורשעי ותומכי טרור ופיקוח על תכני הלימוד למניעת הסתה, התשפ"ג, 2023) שמקודמת בימים אלה בוועדת החינוך היא דוגמא אחת מני רבות למחוללי תחושה זו. הרחבה בנושא ניתן לקרוא כאן.

עוד בנושא זה

Silence is Golden