نبني مجتمع مشترك لليهود والعرب في اسرائيل
בונים חברה משותפת ליהודים וערבים בישראל
Building a Shared Society for Jews and Arabs in Israel
תרומה تبرع

ברוכים הבאים ליוזמות אברהם

'יוזמות אברהם' הוא ארגון משותף ליהודים וערבים-פלסטינים בישראל במטרה לקדם שילוב ושוויון למען חברה משגשגת, בטוחה וצודקת.

'مبادرات إبراهيم' هي منظمة مشتركة لليهود والعرب الفلسطينيين في اسرائيل بهدف تعزيز الدمج والمساواة من أجل مجتمع مزدهر وآمن وعادل في اسرائيل.

כחלק מהמשבר הקשה הפוקד את ישראל, ניצבת מערכת הבריאות בפני אתגר משמעותי: אנשי צוות רפואה ערבים מעידים על חוויה של אפליה, השתקה, מתח, חשדנות ואיום כלפיהם. מערכות היחסים האישיות והמקצועיות מידרדרות, ורבים חשים כי מצוקתם נופלת על אוזניים ערלות. מתחילת מלחמת "חרבות ברזל" אנו עדים לדיווחים רבים על מקרים בהם אנשי צוות רפואה ערבים נרדפו והותקפו ברשתות החברתיות תוך דרישה להשעייתם בהאשמות של תמיכה בטרור והזדהות עם האויב. בנוסף, דווח על מקרים בהם רופאים ערבים נתקלו בהערות גזעניות מצד מטופלים וחברים לעבודה.

במרבית המקרים מדובר בהאשמות שווא שהתבססו על השערות, שמועות, וחוסר הבנה ואכן נמצאו לא מוצדקות.  נדגיש כי יש לטפל באותם מקרים מועטים של פרסומים העונים להגדרה של תמיכה באויב בכלל האמצעים החוקיים העומדים לרשות המעסיקים, וממילא מדובר בעבירה על החוק הגוררת סנקציות.

דוגמא בולטת לפרשה כזו קשורה בד"ר עבד סמארה, לשעבר מנהל היחידה לטיפול נמרץ לב בבית החולים "השרון", שהושעה בחופזה לאחר שנטען כי הביע תמיכה בטרור בעמוד הפייסבוק שלו. שר הבריאות גינה אותו, ברשתות החברתיות הסיתו נגדו ומשפחתו סבלה הטרדות ואיומים. השעייתו נמשכה תוך כדי תהליך הבירור שלווה בכשלים. בסופו של דבר הרופא, שהושפל והותש, עזב את בית החולים שהיה ביתו המקצועי במשך 15 שנים. מבירור פרטי המקרה, עולה כי הפוסט מעורר המחלוקת התפרסם ללא קשר למלחמה, ביוני 2022, וכלל פרסום של דגל האסלאם וציטוט מהקוראן אותם פרסם ד"ר סמארה כמוסלמי מאמין.

מערכת  הבריאות צלחה לא אחת משברים ואתגרים. בתקופת הקורנה, למשל, שיתוף הפעולה בין יהודים וערבים במערכת הבריאות הגיע לשיא והוכיח את יתרונותיו, כאשר אנשי רפואה יהודים וערבים, פעלו שכם אל שכם  לשמור על בריאות הציבור ולהציל חיים. גם עתה, מעניקים אנשי הרפואה, ערבים ויהודים, טיפול מקצועי מעולה לנפגעים ללא הבדלי לאום או דת.

שיעור הערבים אזרחי ישראל המשולבים במערכת הבריאות הישראלית עומד על 40%. זה שיעור גבוה  משמעותית מבשאר ענפי המשק, כולל המגזר הציבורי. מדובר בשילוב שאינו מספרי בלבד אלא גם איכותי: בין האזרחים הערבים במערכת הבריאות מכהנים מנהלי בתי חולים, מנהלי חדרי מיון ומחלקות ועוד ועוד.

מדובר בהצלחה חסרת תקדים שהושגה בעמל רב ומהווה תעודת כבוד למערכת הבריאות ומרכיב חשוב בהצלחתה. זהו נכס שחובה לשמרו.

להלן המלצותינו:

  • על משרד הבריאות להעמיד את השותפות בין יהודים וערבים במערכת הבריאות בעדיפות עליונה. שותפות זו מהווה יסוד חשוב בתפקודה והצלחתה של המערכת. על המשרד לבטא תמיכה בעבודה המשותפת ולפרסם הנחיות במטרה לעודד עבודה הרמונית ויעילה המבוססת על אמון, גם בעיתות של מתח על רקע לאומי.
  • על משרד הבריאות והנהלות בתי החולים להודיע כי הם מתנגדים לכל גילוי של הסתה וגזענות כלפי אנשי צוות ערבים ולנקוט יד קשה כלפי הגורמים המחוללים אותן, בין אם הם מגיעים מתוך המערכת או מחוצה לה.
  • על בתי החולים להגדיר כללי התנהגות ברורים המצופים מאנשי הצוות. יש לפרסם כללים אלה באופן ברור ובכל השפות כדי לוודא שכלל העובדים יהיו מיודעים. בנוסף, ככל שבתי החולים יבקשו לנקוט בסנקציות כלפי מי שיפרו את הכללים, יש לקבוע מנגנונים מוסדרים, שקופים ושוויוניים. מומלץ שמוסדות הבריאות השונים יקראו לשמירה על איפוק ולשיח מכבד.
  • יש להסדיר מנגנון ברור וידוע לבירור מקרים של התבטאויות החשודות כאסורות. מומלץ שכל מעסיק (בי"ח, קופ"ח וכו') יקים מנגנון לבדיקות מסוג זה, שיורכב מערבים ויהודים. יש לפרסם בצורה ברורה, כולל בערבית, את קיומו של המנגנון, אופן פעולתו והפנייה אליו. יש לאסור על פיטורי עובדים בגין התבטאויות ללא בירור יסודי, שיעשה באמצעות מנגנון זה.

עוד בנושא זה

Silence is Golden