نبني مجتمع مشترك لليهود والعرب في اسرائيل
בונים חברה משותפת ליהודים וערבים בישראל
Building a Shared Society for Jews and Arabs in Israel
תרומה تبرع

ברוכים הבאים ליוזמות אברהם

'יוזמות אברהם' הוא ארגון משותף ליהודים וערבים-פלסטינים בישראל במטרה לקדם שילוב ושוויון למען חברה משגשגת, בטוחה וצודקת.

'مبادرات إبراهيم' هي منظمة مشتركة لليهود والعرب الفلسطينيين في اسرائيل بهدف تعزيز الدمج والمساواة من أجل مجتمع مزدهر وآمن وعادل في اسرائيل.

הצעת חוק פיקוח על בתי ספר (תיקון – איסור העסקת מורשעי ותומכי טרור ופיקוח על תכני הלימוד למניעת הסתה, התשפ"ג-2023)

הצעת החוק שלעיל מבקשת להגביר את הפיקוח על עובדי הוראה ערבים, כביכול כדי להרחיק ממערכת החינוך "תומכי טרור." בפועל, הצעת החוק מסמנת את הציבור הערבי כולו כטרוריסטי בפוטנציה. כבר כיום, למערכת החינוך יש אפשרות לפטר עובדי הוראה שאינם מתאימים לתפקידם, כולל במקרים שבהם "העובד הורשע בעבירה שיש בה כדי לפגוע בביטחון המדינה" (חוק הפיקוח על בתי הספר). לכן, הצעת החוק שלעיל מיותרת ואינה מחדשת מבחינה מעשית, וכל מטרתה של ההצעה היא להלך אימים על האזרחים והתושבים הערבים, לסמן אותם כאויבים מבית, ולבטל את חופש הביטוי המצומצם ממילא שלהם.

מנתוני סקר שערך ארגון "גבעת חביבה" עולה כי 50% מהחברה הערבית ו-72% מהחברה היהודית פסימיים לגבי חיים בשותפות בין יהודים לערבים אזרחי ישראל. הפחד והחשדנות אחרי הטבח הנורא שביצע חמאס ב-7 באוקטובר הם מובנים ואנושיים. גם החברה הערבית חווה בתקופה זו השתקה וגזענות, וישנם חששות קשים, הן בחברה היהודית והן בחברה הערבית. על מוסדות המדינה לפעול באופן יזום כדי לשמור על היחסים ולמנוע הסלמה. הצעת חוק זו עושה את ההיפך.

המנגנון שמציעה הצעת החוק הוא הקמת "מועצה למניעת תמיכה בטרור," שעם חבריה נמנים נציגים של משטרת ישראל ושירות הביטחון הכללי, שאין ביניהם לבין חינוך ופדגוגיה דבר וחצי דבר. מנגנון פיקוח מקארתיסטי כזה הוא למעשה כלי למישטור והפחדה של המורים הערבים, והוא אנטי-דמוקרטי במהותו.

פיקוח השב"כ על מערכת החינוך הערבית התקיים במשך שנים ארוכות, בדמות תקן בכיר באגף החינוך הערבי שאויש על-ידי נציג שב"כ ורק בעקבות עתירה לבג"ץ 8193/04) ההתאחדות הארצית של ועדי ההורים הערביים בישראל ואח' נגד משרד החינוך ואח(' והחלטת ועדת דוברת, בוטל הפיקוח הזה בשנת .2005 נראה כי הצעת חוק זו מבקשת להחזיר את הפיקוח, וזאת בניגוד להמלצת ועדת דוברת כי "בעתיד לא יתקיים באגף לחינוך ערבי, או בשלוחה שלו, תפקיד דומה. מינהל החינוך האזורי ומשרד החינוך יהיו אחראים למנוע מינויים או לפטר מורים, מנהלים ובעלי תפקידים אחרים שאינם מקיימים את מטרות החינוך הממלכתי – יהודים וערבים כאחד" )ועדת דוברת, המלצה ,7.7.3 סעיף קטן .(6

בנוסף, ולנוכח התפיסה הרווחת כי כל אמירה שנויה במחלוקת של אזרח ערבי היא תמיכה מפורשת בטרור, תפיסה שהוחרפה והוקצנה לאחר מתקפת חמאס האכזרית ב-7 באוקטובר, הצעת חוק זו עלולה להחריף את בעיית האבטלה האדירה שאיתה מתמודדים. היא עלולה להוביל לפיטורים שאינם מוצדקים במצב שממילא ישנם למעלה מ12,000- מורים ומורות ערבים מובטלים בחברה הערבית.

עיסוק בזהות הוא חלק משמעותי מעבודת החינוך אליה נדרשים מורים ומורות במערכת החינוך בכלל, וכך גם בחינוך הערבי. הצעת החוק עלולה להוביל למצב חדש שבמסגרתו כל אמירה הנוגעת לזהות, לתרבות ולהיסטוריה של הערבים בישראל תיתפס כעידוד או תמיכה בטרור ולפיכך תושתק. הניצול של השעה הקשה שבה נמצאת החברה הישראלית לקידום הצעת חוק זו הוא בלתי אחראי.

דרישת יוזמות אברהם היא לדחות מכל וכל את הצעת החוק הזו. כמו-כן, אנו מציעים תכנית לשילוב מורים ומורות ערבים בבתי ספר יהודיים. תכנית כזו תסייע לצמצם את מימדי האבטלה בקרב אוכלוסייה זו, תענה על המחסור האדיר במורים במערכת החינוך העברית וכן תתרום בצורה משמעותית להיכרות ולהפגת הפחדים והניכור בין יהודים וערבים בישראל. זהו צעד הכרחי לשמירה על יחסים טובים בין האוכלוסיות השונות במדינה.

עוד בנושא זה

Silence is Golden