نبني مجتمع مشترك لليهود والعرب في اسرائيل
בונים חברה משותפת ליהודים וערבים בישראל
Building a Shared Society for Jews and Arabs in Israel
תרומה تبرع

ברוכים הבאים ליוזמות אברהם

'יוזמות אברהם' הוא ארגון משותף ליהודים וערבים-פלסטינים בישראל במטרה לקדם שילוב ושוויון למען חברה משגשגת, בטוחה וצודקת.

'مبادرات إبراهيم' هي منظمة مشتركة لليهود والعرب الفلسطينيين في اسرائيل بهدف تعزيز الدمج والمساواة من أجل مجتمع مزدهر وآمن وعادل في اسرائيل.

תופעת האלימות והפשיעה בחברה הערבית גדלה בשנים האחרונות למימדי ענק וחדרה לכל היבטי חייהם של האזרחים הערבים. לתופעה ישנם גורמי עומק – כלומר תהליכים ונסיבות כלכליים וסוציולוגיים שהובילו להסלמה הקשה. בין גורמים אלה ניתן לציין את הנוכחות הבלתי מספקת של המשטרה ביישובים הערביים; מצבה החברתי-כלכלי של האוכלוסייה הערבית – מחצית מכלל המשפחות הערביות מוגדרות כעניות וכמעט שני שלישים מהילדים הערבים חיים מתחת לקו העוני; אבטלה וחוסר תעסוקה נרחבים בעיקר בקרב צעירים וצעירות – כרבע מהצעירים וכשליש מהצעירות אינם עובדים או לומדים; תמורות בתפקיד המשפחה בחברה הערבית ומעבר לחברה אינדיבידואליסטית יותר הגורמים לכך שהמשפחה אינה מקור לביטחון ולאכיפת החוק כפי שהייתה בעבר, אך גם הרשויות עדיין לא ממלאות תפקיד זה באופן מספק בחיי האזרחים הערבים; אי-שוויון בשירותים הניתנים לאזרחים הערבים אשר בא לידי ביטוי, בין היתר, בנוכחות דלילה של מוסדות הממשלה ביישובים הערביים, חוסר בשירותי בנקאות ועוד.

בשנת 2021 אישרה הממשלה ה-36 ("ממשלת השינוי") את החלטות ממשלה 549 ו-550, לטיפול בתופעת האלימות והפשיעה ולצמצום פערים בחברה הערבית, בהתאמה. תכניות אלה כוללות מענים שונים לגורמי העומק לתופעה ונכון למועד כתיבת שורות אלה, התכניות נמצאות בשנת היישום הראשונה ומתנהלות כסדרן, באופן יחסי. בנוסף, ממשלה זו העמידה את הטיפול באלימות והפשיעה בראש סדר העדיפויות שלה והקימה ועדת שרים בראשות ראש הממשלה, וכן יזמה את תכנית "מסלול בטוח" לתכלול הטיפול בתופעה בין כלל הגופים הממשלתיים הרלוונטיים.

עם זאת, מאז הקמת הממשלה ה-37 ניכרת עלייה דרסטית בהיקף התופעה. לכך יש מספר גורמים: הפסקת הטיפול האינטנסיבי בתופעה על-ידי הממשלה והיעדר גורם מקצועי שיכול לתכלל את הפעולות וכן לעמוד בקשר עם מנהיגי החברה הערבית, זמינות כלי הנשק הבלתי-חוקיים, ומצוקת ארגוני הפשיעה בעקבות הפעולות שננקטו נגדן במהלך השנה הקודמת.

המלצות יוזמות אברהם:

  1. שינוי גישה מהותי ביחס לאזרחים הערבים והצבת הטיפול בתופעה בראש סדר העדיפויות הממשלתי.
  2. הקמת ועדת שרים בראשות ראש הממשלה.
  3. מינוי פרויקטור מטעם ראש הממשלה – יש למנות פרויקטור מקצועי מטעם ראש הממשלה, שינהל את המאמצים הממשלתיים, יתכלל את פעולות המשרדים והגופים השונים, כולל הפרקליטות ורשות המסים, ויעמוד בקשר גם עם ראשי הרשויות בישובים הערביים ומנהיגי החברה הערבית. הפרויקטור יעמוד בראש תכנית "מסלול בטוח" ויניע את פעולתה השוטפת.
  4. התחייבות על המשך תוכניות "מסלול בטוח" ו"לעצור את הדימום".
  5. ביטול ההתחייבות להקמת משמר לאומי ייעודי לטיפול בפשיעה הערבית וחיזוק המשטרה – המשטרה היא הגוף הביטחוני בעל הסמכות הבלעדית לאכיפת החוק בתחומי מדינת ישראל. יש לחזק אותה בתקנים ומשאבים, בגיוס חוקרים וחוקרות דוברי ערבית ובכשירות לטיפול בפשיעה ובאלימות.
  6. הקמת פורום מייעץ בהשתתפות ראש הממשלה וועד ראשי הרשויות – יש להקים פורום שיאפשר תקשורת פתוחה, מקצועית, מכבדת ושוטפת בין ראשי הרשויות וגורמי מקצוע ושטח שונים לבין ראש הממשלה, שיהיה אמון על ניהול הפעולות הממשלתיות לטיפול בתופעה, וקידום נושאים שונים באופן רציף.

 

בעניין מעורבות שב"כ, יוזמות אברהם גורסת כי הכנסת השב"כ אינו פתרון ארוך טווח ובר קיימא כיוון שמטרתו של השב"כ היא מלחמה באויבי המדינה. עם זאת, השעה היא שעת חרום ועל הממשלה מוטלת החובה לעשות הכל כדי להגן על חיי אזרחיה. לכן, במידה ויש טכנולוגיות המצויות בידי השב"כ וניתן להעמידן לרשות המשטרה במטרה להציל חיים, ראוי לעשות זאת. עם זאת חשוב לזכור שהאזרחים הערבים הם הקורבנות הראשונים והעיקריים של התופעה הזו ולכן לצד הבחירה בשב"כ יש להקפיד הקפדה יתרה על זכויות האזרח של הרוב החף מפשע.

עוד בנושא זה

Silence is Golden