نبني مجتمع مشترك لليهود والعرب في اسرائيل
בונים חברה משותפת ליהודים וערבים בישראל
Building a Shared Society for Jews and Arabs in Israel
תרומה تبرع

ברוכים הבאים ליוזמות אברהם

'יוזמות אברהם' הוא ארגון משותף ליהודים וערבים-פלסטינים בישראל במטרה לקדם שילוב ושוויון למען חברה משגשגת, בטוחה וצודקת.

'مبادرات إبراهيم' هي منظمة مشتركة لليهود والعرب الفلسطينيين في اسرائيل بهدف تعزيز الدمج والمساواة من أجل مجتمع مزدهر وآمن وعادل في اسرائيل.

מזה שנים שמתקיימות במועדים מסוימים תהלוכות בעלות אופי לאומי, אשר הבולטות מביניהן הן "צעדות דגלים" לסוגיהן, בהן הצועדים מניפים דגלים (דגלי ישראל / פלסטין).

דוגמא לתהלוכות כאלה היא צעדות דגלים הנערכות במהלך חג החנוכה בערים מעורבות.

בחלק מהמקרים, תהלוכות חנוכה אלה מלוות, נוסף לדגלים, גם בלפידים ובקריאות מאיימות, ולעתים התהלוכות עוברות בשכונות מעורבות שבהן מתגוררים תושבים יהודים וערבים, כאשר אמירות אלימות או מאיימות מופנות באופן ברור לתושבים הערבים.

תהלוכות כאלה, בשילוב מוטיבים של אש וקריאות גזעניות, הינן בעלות פוטנציאל להוביל להתלקחות ולפגיעה ביחסים בין תושבי הערים, יהודים וערבים.

במציאות הנוכחית, שבה צעדות ותהלוכות כאלה עלולות להוות מגבר למתחים בין-קהילתיים, אין כל תועלת בעצימת עיניים ובתקווה נאיבית שאלה יעברו בשלום מאליהן, מבלי שיינקטו פעולות למיזעור הסיכונים.

מסמך קצר זה נועד להציע עקרונות פעולה למניעת התלקחות מעין זו סביב תהלוכות כאלה מתוך חשיבה על טובתם וביטחונם של תושבי הערים המעורבות.

ההמלצות הכלולות במסמך זה מסתמכות במידת מה גם על המלצות 'ועדת המצעדים' (Parades Commission) של צפון אירלנד אשר בה, המצעדים היו לאורך השנים "טריגר" לאלימות בין מגזרית. ועדת המצעדים היא גוף ממשלתי שיוסד כחלק מהסכם "יום שישי הטוב" שנחתם ב-1998 ומטרתה לוודא שמצעדים ייערכו באופן מתואם ויעברו בשלום.

מסמך זה מתייחס לתהלוכות באופן ספציפי ולא להפגנות שבהן מניפים דגלים, שהן אירועים בעלי מאפיינים אחרים וההיערכות הנדרשת אליהן מעט שונה.

למי מיועדות ההמלצות?

ההמלצות מיועדות בראש ובראשונה להנהגות העיריות המעורבות (ראשי רשויות ומנכ"לים) ולמפקדי תחנות המשטרה בערים אלו – אשר עליהם מוטלת האחריות למנוע חיכוכים, בעיקר בזמנים של מתיחות.

בנוסף הן מופנות גם ליוזמי ומארגני התהלוכות שגם מהם מצופה לנהוג באחריות ותוך הבנה שלצד חופש הביטוי והזכות להתכנס, לצעוד ולציין מועדים שונים באמצעות תהלוכה, יש לוודא שזכויות אלו אינן מביאות להסלמת של מתחים שקיימים ממילא בערים המעורבות. הדבר נכון שבעתיים במקרים שבהם מארגני התהלוכות הם ארגונים החיצוניים לערים אשר עלולים לעורר מתיחות מבלי שהם סובלים ממנה או בעלי האפשרות לתקן את המצב לאחר מכן, וכן ארגונים שנקטו בעבר בצעדים שכוונו להסתה כלפי האוכלוסייה האחרת.

המלצה על עקרונות פעולה סביב צעדות / תהלוכות בעלות אופי דתי ו/או לאומי

  1. במקרים שבהם ידוע על קיום תהלוכה בעלת אופי דתי ו/או לאומי מוטלת אחריות על כלל המעורבים (מארגני הצעדה, הרשויות המקומיות שבתחומן נערכת התהלוכה ומשטרת ישראל) לפעול באופן שיפחית את הסיכון לחיכוכים.

הדבר נכון במיוחד כאשר התהלוכה מאורגנת על-ידי מפלגות או גורמים בעלי זיקה מפלגתית, בין ארציים או עירוניים. מגורמים אלה מצופה להפגין מנהיגות ולעודד פתרון של מחלוקות וסכסוכים סביב תהלוכות בדרכים של דיאלוג וביסוס הבנות.

בתוך כך, כאשר נקבעת תהלוכה כזו בעיר מעורבת, יש לכנס את הגורמים הרלוונטיים מטעם מארגני התהלוכה, העירייה והמשטרה ולגבש הסכמות שיבטיחו שהתהלוכה לא תייצר חיכוכים בכוונה תחילה. הסכמות אלה צריכות לכלול, בין היתר, את הנושאים הבאים:

  • איסור על התהלוכה לעבור בשכונות מעורבות וכן בשכונות ערביות (במקרה של תהלוכות דגלים יהודיות) או בשכונות יהודיות (במקרה של תהלוכות דגלים פלסטיניות).
  • איסור על קריאות / שירים מסיתים, מבזים או מאיימים כנגד האוכלוסייה האחרת.
  • איסור על נשיאת נפצים, זיקוקים וחזיזים. במקרה של חפצים שהינם בעלי ערך סימבולי / תרבותי (כגון לפידים בחנוכה), יש לקבל החלטה ביתר רגישות אשר לוקחת בחשבון את הצועדים וצרכיהם מחד, אך גם את התושבים האחרים וצרכיהם.

על ההסכמות שהושגו, כמו גם המגבלות על התהלוכה, להיות מתוקשרים ושקופים בפני הציבור הרחב כדי למנוע התנהגות שאינה תואמת הסכמות אלה.

  1. במקרים שבהם ידוע על התנגדות או חשש של קבוצות מקרב תושבי העיר בנוגע לתהלוכה, על העירייה לקיים פגישה עם נציגים של קבוצות אלה ולחשוב על מענים להתמודדות עם החששות שהועלו.
  2. על מארגני התהלוכה לתקשר את מטרותיה לציבור באופן שיבהיר כי התהלוכה אינה מיועדת לקידום מטרות של הסתה או איום כלפי האוכלוסייה האחרת.

כשם ששמורה לצועדים הזכות להתכנס ולצעוד, כך שמורה הזכות לקבוצות אחרות למחות כנגד הצעדה כאשר הן מתנגדות למסרי התהלוכה. מחאה כזו, בדומה לתהלוכה שכלפיה היא מוחה, צריכה להתבצע על פי חוק וללא נקיטת אלימות מכל סוג שהוא. ככל שידוע על קבוצות שמבקשות למחות כנגד התהלוכה – על המשטרה והעירייה לקיים מפגש עם נציגי קבוצות אלה ולהבהיר מהם הכללים לקיום מחאה כזו.

 

 

עוד בנושא זה

Silence is Golden