نبني مجتمع مشترك لليهود والعرب في اسرائيل
בונים חברה משותפת ליהודים וערבים בישראל
Building a Shared Society for Jews and Arabs in Israel
תרומה تبرع

ברוכים הבאים ליוזמות אברהם

'יוזמות אברהם' הוא ארגון משותף ליהודים וערבים-פלסטינים בישראל במטרה לקדם שילוב ושוויון למען חברה משגשגת, בטוחה וצודקת.

'مبادرات إبراهيم' هي منظمة مشتركة لليهود والعرب الفلسطينيين في اسرائيل بهدف تعزيز الدمج والمساواة من أجل مجتمع مزدهر وآمن وعادل في اسرائيل.

רמלה. צילום: יעקוב איברהים

בתגובה לדו"ח מבקר המדינה, שחשף כי המשטרה והשב"כ לא הצליחו להתמודד כראוי עם המהומות והאלימות במאי 2021 וכי התושבים הערבים בערים המעורבות מקופחים לעומת התושבים היהודים, אומרים המנכ"לים השותפים של יוזמות אברהם, ד"ר ת'אבת אבו ראס ואמנון בארי-סוליציאנו: "כמי שמכירים מקרוב את המציאות בערים המעורבות, ראינו את הפערים בעיניים".

"שני היבטי הדו"ח הם שני צדדים של אותו המטבע", אומרים מנכ"לי הארגון. מהדו"ח עולה כי מצבם של התושבות והתושבים הערבים של הערים המעורבות גרוע לאין שיעור ממצבם של התושבים היהודים בערים אלה. במובן זה, חלקו האחד של הדו"ח עשוי להסביר חלק מהגורמים למתיחות הקשה שהתפרצה באירועי מאי 2021 ובאה לידי ביטוי בחלקו השני. נדגיש כי ההזנחה הקשה אינה גורם יחיד המסביר את אירועי מאי דאשתקד, אלא גם המתח הלאומי ותחושת הניכור של האזרחים הערבים מהמדינה. גם לעניין זה על המדינה לתת את הדעת, ואנחנו מחזקים את עמדת מבקר המדינה כי יש לפעול על-מנת לייצר תחושת שייכות של האזרחים הפלסטינים למדינה.

כותרות עיתון "הארץ" ביום שאחרי פרסום הדו"ח ומודעת יוזמות אברהם בעניין

בעניין זה, דו"ח המבקר חושף כי בעתות שגרה, המשטרה אינה מספקת מענה הולם והעיריות אינן מספקות את צרכיהם הבסיסיים של תושביהן הערבים של הערים המעורבות. מצב עניינים זה ככל הנראה מייצר תחושת קיפוח עמוקה וניכור מהעיר. זוהי תחושה קבועה, שנוכחת גם בעתות חירום ועלולה לתדלק אותם. ואמנם, במצבים אלה, אילו המשטרה הייתה מצליחה להתייחס לכלל קריאות התושבים המדווחים על אלימות ופשיעה כגון ביזה, ייתכן כי היה בכך כדי למזער את הנזק. אולם, חוסר יכולתה של המשטרה לספק מענה לקריאות התושבים, בייחוד בעתות חירום כפי שעולה מהדו"ח, מעמיק את תחושת הבדידות והניכור של התושבים, כך שהם מבקשים לקחת את החוק בידיים מתוך תפיסה שכך הם יוכלו להגן על עצמם, ובכך הנזק מועצם והמצב הופך להרסני לגמרי. כך, מצב העניינים בשגרה הוא גורם מלבה בעתות חירום. יחסי הקהילה-עירייה-משטרה בשגרה המתוארים בדו"ח שקולים לפצע פתוח. רובנו יכולים רק לשער מה קורה לפצע פתוח כאשר מכים בו בעוצמה.

מדאיג במיוחד מצבן של תחנות המשטרה בערים המעורבות, שנמצאות במחסור משמעותי של שוטרים, ובכללם שוטרים דוברי ערבית. כמו-כן, יחסן של עיריות מסוימות לאוכלוסייה הערבית בעירן מחפיר. ככל, הדו"ח חושף ליקויים דרמטיים באופן שבו רשויות המדינה – המשטרה והעיריות – מטפלות באוכלוסייה הערבית בעיר ובחיים המשותפים בין התושבים היהודים והערבים בערים המעורבות.

לצפייה במצגת עיקרי הדו"ח

הפתרונות קיימים, ויש להפעילם בהקדם האפשרי.

כך למשל, מדו"ח המבקר עולה שההשקעה במשטרה, בדמות הוספת מאות תקנים, היא צעד ראשון ודחוף. במקביל, על המשטרה לעבוד בצורה חכמה ובשילוב ידיים עם הקהילות השונות בערים המעורבות, כדי להצליח להרגיע את הרוחות במצבי מתיחות.

נוסף על כך, ההשקעה שהוקצתה לערים המעורבות בתכנית החומש לחברה הערבית, בגובה 300 מיליון ₪, היא רק ההתחלה. דרושה עוד השקעה רבה – וייעודית – לצמצום הפערים הקשים הללו בערים המעורבות, כולל הקמת מנגנונים שמטרתם לוודא כי הכספים מגיעים לאוכלוסיות היעד.

על המשטרה לשלב הכשרות בכשירות תרבותית והקניית ידע למפקדים ושוטרים בנושא של שיטור בחברה משוסעת, במטרה לסייע לה לבצע את תפקידה ולשמור על הביטחון של כולם. בנוסף, על המשטרה לעבור רפורמה כך שתתאים לגיוס שוטרים ערבים ויש לשלבם בכל שכבות הפיקוד.

כדי לצמצם את הפערים הקשים ולספק שירותים הולמים לתושבים הערבים בערים המעורבות, יש להקים מחלקות מוניציפליות לשוויון וליחסים טובים בעיריות.

בנוסף, על העיריות המעורבות עצמן לבטא את הגיוון בעיר, הן בדרג הנבחר (חברי מועצה) והן בדרג המקצועי. דו"ח המבקר חושף את החוסר האדיר בייצוג הולם של התושבים הערבים בקרב עובדי העיריות בכלל הדרגות, וביתר שאת בדרגים הבכירים. בנובמבר הקרוב תחל שנת הבחירות לרשויות המקומיות, והדו"ח הזה מהווה קריאת כיוון ברורה: יש למנות סגני ראשי עיריות בשכר ולתת לנבחרי הציבור הערבים תיקים אופרטיביים, אשר בעזרתם יוכלו לתת מענים טובים יותר לציבור אותו הם מייצגים. בנוסף, יש לדאוג לייצוג הולם של עובדים ערבים מקרב עובדי.ות העיריות המעורבות, בפרט בתפקידי מפתח.

יש ליישם את התכנית למאבק באלימות ובפשיעה בחברה הערבית עד השקל האחרון, ולהרחיב את ההשקעה במשטרה לא רק בהיבטי כוח אדם אלא גם בהיבטים תרבותיים. ללא האחרונה, יעילותה של המשטרה בניהול מצבים מתוחים כדוגמת אירועי מאי 2021 תהיה קטנה באופן משמעותי.

להרחיב את ההשקעה במשטרה – גם בהיבטים תרבותיים. צילום: יעקוב איברהים

יש ליישם את תכנית הפיתוח לחברה הערבית במלואה וכן לתכנן תכניות ייעודיות לערים המעורבות, תוך יצירת מנגנוני הקצאה ברורים ובחינת המצב בשטח במטרה להסיר חסמים ולשפר את חיי התושבים.

על מדינת ישראל לקבוע הגדרה ברורה למונח "עיר מעורבת" על-מנת להעניק את הטיפול הייחודי לו זקוקות ערים אלה.

כל אלה יהפכו רלוונטיים יותר ויותר ככל שיותר איזורים ויישובים ברחבי המדינה הופכים למעורבים. על הממשלה לוודא שמקומות אלה לא הופכים להיות כיסים של מצוקה, כי אם להיפך – בשעה שהחיים המשותפים יהפכו מנת חלקם של רבים ורבות מאזרחי המדינה, עלינו לרפא את הפצעים שיצר הקיפוח ולמנוע את היווצרותם של פערים וכיסי מצוקה חדשים.

לסיום, אנו מבקשים להפנות קריאה גם לתושבי הערים המעורבות, שמצאו עצמם במאבק מול שכניהם בשנה שעברה. אתם בערים המעורבות חיים בשכנות – טובה, ברוב המקרים – ויודעים כיצד לגשר על ההבדלים בין יהודים לפלסטינים אזרחי המדינה. אנו מבקשים: אל תאפשרו לגורמים שונים, מתוך הקהילות ומחוצה להן, לדרדר את המצב לכדי מאבק. אתם יכולים להיות גורמים מחוללי שקט, ויש בידיכם כוח גדול לשלוט על האופן שבן נראים החיים של כולנו פה. השתמשו בו בחוכמה, בסובלנות ובאחריות.

עוד בנושא זה

Silence is Golden