התרומה שלך תעזור לנו לקדם פרויקטים
לשילוב ושוויון בין יהודים לערבים בישראל!

₪50
₪100
₪200
₪500
₪1000
אחר
1
2
3
4

אפשרויות תרומה נוספות

ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981